www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku organizuje wyjazd do kina na film pt. MIASTO 44.
 Sylwester Urbaniak      18.09.2014

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy i Miasta Szadek
 Edyta Lubiszewska      18.09.2014

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Szadku odbyło się spotkanie autorskie z panią Ireną Matuszkiewicz.
 Sylwester Urbaniak      17.09.2014

Kampania "Nie daj się wkręcić".
 Sylwester Urbaniak      16.09.2014

Zapisy do nowej XV edycji Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku".
 Sylwester Urbaniak      16.09.2014

Sportowo - Rekreacyjna Niedziela w Sikucinie.
 Sylwester Urbaniak      16.09.2014

IRENA MATUSZKIEWICZ GOŚCIEM MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZADKU.
 Sylwester Urbaniak      15.09.2014

INFORMACJA - SZCZEPIENIA /przeciwko wirusowi HPV/.
 Sylwester Urbaniak      12.09.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - SZKOŁA PODSTAWOWA W SZADKU.
 Sylwester Urbaniak      11.09.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSINOWICACH.
 Sylwester Urbaniak      11.09.2014

Kabaret Moralnego Niepokoju
 Waldemar Sowiński      11.09.2014

Dożynki Parafialno - Gminne w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      10.09.2014

PRZYPOMNIENIE o terminie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
 Sylwester Urbaniak      10.09.2014

Informacja - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 Sylwester Urbaniak      10.09.2014

Zmiana Terminu Płatności Ostatniej Raty Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.
 Sylwester Urbaniak      10.09.2014

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zaprasza na spotkanie autorskie z Panią Ireną Matuszkiewicz.
 Sylwester Urbaniak      09.09.2014

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 61 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      09.09.2014

Podziękowania - Zarząd Województwa Łódzkiego.
 Sylwester Urbaniak      09.09.2014

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie zgłoszeń na rezerwację stoisk handlowych na terenie tagrowiska.
 Sylwester Urbaniak      08.09.2014

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, droga dojazdową, przyłaczem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem na działkach o nr ewid. 113, 114 zasięg oddziaływania rotora 111, 112, 115 - obręb 20 Pratków, gmina Zduńska Wola.
 Waldemar Sowiński      08.09.2014

Obwieszczenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Statucha, EKO-WIATR BIS o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, droga dojazdową, przyłaczem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem na działkach o nr ewid. 113, 114 zasięg oddziaływania rotora 111, 112, 115 - obręb 20 Pratków, gmina Zduńska Wola.
 Waldemar Sowiński      08.09.2014

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, droga dojazdową, przyłaczem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem na działkach o nr ewid. 113, 114 zasięg oddziaływania rotora 111, 112, 115 - obręb 20 Pratków, gmina Zduńska Wola.
 Waldemar Sowiński      08.09.2014

Zapraszamy na Dożynki Parafialno - Gminne w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego Zaprasza Na Wydarzenie w Ramach Promocji Marki: "Rolnictwo energią łódzkiego".
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

Informacja dotycząca miejsc parkingowych podczas Dożynek Parafialno - Gminnych w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zakupiła książki w ramach projektu Biblioteki Narodowej Priorytet 2.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Szadek podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy/Miasta oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Szadek podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborczych dogotowanych do potrzeb wyborów niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Zduńskowolskiego podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich grani-cach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wybo-rach do Rady Powiatu Zduńskowolskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2250), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 Sylwester Urbaniak      05.09.2014

Akademia Tańca w Szadku
 Waldemar Sowiński      21.07.2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2014 r.
 Sylwester Urbaniak      18.06.2014

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl