www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.12.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 72 w miejscowości Górna Wola gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.4.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 255 w miejscowości Krokocice gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.3.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 108 w miejscowości Rzepiszew gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.8.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 93 w miejscowości Szadek obręb 2 przy ul. Przedmieście Grabowiny.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.2.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 18/1 w miejscowości Szadek obręb 4 przy ul. Szosa Uniejowska.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.18.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 309 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Sieradzkiej.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.22.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 236/2 obręb Kotlinki, Kotliny, Jamno gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.19.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 405/2 w miejscowości Boczki gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.5.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 288 w miejscowości Wilamów gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.14.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 226 w miejscowości Sikucin gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.24.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 120/1 w miejscowości Przatów gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.11.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej - stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 172 w miejscowości Borki Prusinowskie gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.20.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 135 w miejscowości Choszczewo gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.13.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 123 w miejscowości Kobyla Miejska gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.15.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 145/1 w miejscowości Kromolin Stary gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2015 r., znak: RG.6733.6.2015 dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 223 w miejscowości Tarnówka gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      24.04.2015

Gmina i Miasto Szadek zaprasza do składania ofert dotyczących wyłączności na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej.
 Sylwester Urbaniak      24.04.2015

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie gminy Szadek powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      24.04.2015

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie sprzedaży w ramach II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      24.04.2015

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie sprzedaży i przeprowadzenia w ramach przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      24.04.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku i Fundacja Izy Milińskiej Kocia Mama zorganizowały spotkanie edukacyjne.
 Sylwester Urbaniak      23.04.2015

Informacje dot. głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Waldemar Sowiński      23.04.2015

Spisy wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Waldemar Sowiński      22.04.2015

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.
 Waldemar Sowiński      22.04.2015

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego.
 Waldemar Sowiński      22.04.2015

Komunikat Łódzkiego Województwa Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
 Sylwester Urbaniak      22.04.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW włącznie, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1 obręb 1 Boczki gmina Szadek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      22.04.2015

Szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Sylwester Urbaniak      21.04.2015

Serdecznie Zapraszamy Na Akademię z Okazji Święta Narodowego 3 Maja.
 Sylwester Urbaniak      21.04.2015

Zarządzenie 34/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 Sylwester Urbaniak      21.04.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 15 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      21.04.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
 Sylwester Urbaniak      21.04.2015

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 Sylwester Urbaniak      20.04.2015

Gmina i Miasto Szadek zaprasza do składania ofert dotyczących wyłączności na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej.
 Sylwester Urbaniak      18.04.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 14 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      17.04.2015

Wybory do Izb Rolniczych  31 maj 2015 r.
 Sylwester Urbaniak      17.04.2015

OBCHODY 224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZADKU.
 Sylwester Urbaniak      16.04.2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 Sylwester Urbaniak      16.04.2015

INFORMACJA - SZCZEPIENIA /Przeciwko Wirusowi HPV/.
 Sylwester Urbaniak      16.04.2015

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 Sylwester Urbaniak      15.04.2015

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. związanych z obsługą informatyczną do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 Waldemar Sowiński      14.04.2015

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego zespołu ds. związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 Waldemar Sowiński      14.04.2015

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 Waldemar Sowiński      14.04.2015

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 Waldemar Sowiński      13.04.2015

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie: "Internet Szerokopasmowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Szadek".
 Sylwester Urbaniak      09.02.2015

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 Waldemar Sowiński      02.02.2015

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki: /un9574rdy3/skrytka

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl