www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2015-2019.
 Sylwester Urbaniak      31.03.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      31.03.2015

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 Sylwester Urbaniak      30.03.2015

Podziękowania za aktywny udział w charytatywnej akcji "Jaja Samorządowe".
 Sylwester Urbaniak      30.03.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 9 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      30.03.2015

Zapraszamy Na Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego.
 Sylwester Urbaniak      26.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wniosku Powiatu Zduńskowolskiego dotyczacego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia polegającego na przebudowie ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotrkowską w Szadku.
 Waldemar Sowiński      26.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 235/3 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Nowe Miasto
 Agata Adamkiewicz      25.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 80 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Prusinowskiej
 Agata Adamkiewicz      25.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 104 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Warszawskiej
 Agata Adamkiewicz      25.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 65 i 66 obręb 1 Boczki gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      25.03.2015

Zapraszamy do udziału w konsultacjach związanych z wprowadzeniem zmian w Statucie Gminy i Miasta Szadek poprzez dodanie postanowień dotyczących konsultacji społecznych.
 Sylwester Urbaniak      25.03.2015

Informacja o wynikach ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 lutego 2015 roku.
 Sylwester Urbaniak      24.03.2015

Zapisy dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      23.03.2015

Giełda Samochodowo - Rolnicza w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 120/1 w miejscowości Przatów gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 116/2 w miejscowości Łobudzice gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 236/2 w miejscowości Kotliny gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 257 w miejscowości Grzybów gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 135 w miejscowości Choszczewo gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 405/2 w miejscowości Boczki gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 309 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Sieradzkiej
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 145/1 w miejscowości Kromolin Stary gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 226 w miejscowości Sikucin gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 123 w miejscowości Kobyla Miejska gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 72 w miejscowości Górna Wola gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 172 w miejscowości Borki Prusinowskie gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 156 w miejscowości Prusinowice gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 93 w miejscowości Szadek obręb 2 przy ul. Przedmieście Grabowiny
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 139/4 w miejscowości Wola Krokocka gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 223 w miejscowości Tarnówka gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 288 w miejscowości Wilamów gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 255 w miejscowości Krokocice gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 108 w miejscowości Rzepiszew gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 18/1 w miejscowości Szadek obręb 4 przy ul. Szosa Uniejowska
 Agata Adamkiewicz      20.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.00 MW włącznie zlokalizowanej na działce nr ewid. 1 w miejscowości Boczki gmina Szadek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      20.03.2015

Realizacja wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      19.03.2015

Zapraszamy na Szkolenie pn. "PORZĄDKI W BIURZE, CZYLI ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH".
 Sylwester Urbaniak      19.03.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
 Sylwester Urbaniak      18.03.2015

Informacja w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV finansowanym przez Fundację "Krwinka".
 Sylwester Urbaniak      18.03.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.00 MW włącznie zlokalizowanej na działce nr ewid. 1 w miejscowości Boczki gmina Szadek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem, manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      11.03.2015

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie: "Internet Szerokopasmowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Szadek".
 Sylwester Urbaniak      09.02.2015

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 Waldemar Sowiński      02.02.2015

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki: /un9574rdy3/skrytka

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl