www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 PRZYPOMNIENIE O WNIESIENIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
 Sylwester Urbaniak      27.05.2015

Informacja Dotycząca spotkania konsultacyjnego w związku z opracowaniem "Dokumentacji przedprojektowej dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tczew - aktualizacja studium wykonalności" w ramach projektu Prace Przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020".
 Sylwester Urbaniak      26.05.2015

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZADEK OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SZADKU.
 Sylwester Urbaniak      26.05.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku bierze udział w ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK.
 Sylwester Urbaniak      26.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy 2.0 MW włącznie, zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1, obręb Boczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerowo rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      26.05.2015

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszków Szadku, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie serdecznie zapraszają na IX Festiwal Nauki.
 Sylwester Urbaniak      25.05.2015

Złote Gody w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      25.05.2015

Wyniki II Tury Wyborów Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Sylwester Urbaniak      24.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy 2.0 MW włącznie, zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1, obręb Boczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerowo rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      22.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie na działkach o nr ewid. 65 i 66 obręb 1 Boczki gmina Szadek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      22.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie na działkach o nr ewid. 65 i 66 obręb 1 Boczki gmina Szadek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem.
 Waldemar Sowiński      22.05.2015

Zapraszamy Na Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego.
 Sylwester Urbaniak      22.05.2015

Wybory do Izb Rolniczych  31 maj 2015 r.
 Sylwester Urbaniak      21.05.2015

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019.
 Sylwester Urbaniak      21.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.24.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 120/1 w miejscowości Przatów gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.22.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 236/2 w miejscowości Kotliny gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.20.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 135 w miejscowości Choszczewo gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.19.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 405/2 w miejscowości Boczki gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.18.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 309 w miejscowości Szadek obręb 10 przy ul. Sieradzkiej
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.15.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 145/1 w miejscowości Kromolin Stary gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.14.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 226 w miejscowości Sikucin gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.13.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 123 w miejscowości Kobyla Miejska gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.12.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 72 w miejscowości Górna Wola gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.11.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 172 w miejscowości Borki Prusinowskie gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.8.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 93 w miejscowości Szadek obręb 2 przy ul. Przedmieście Grabowiny
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.6.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 223 w miejscowości Tarnówka gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.5.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 288 w miejscowości Wilamów gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.4.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 255 w miejscowości Krokocice gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.3.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 108 w miejscowości Rzepiszew gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: RG.6733.2.2015 z dnia 20.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej-stacji bazowej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na masztach aluminiowych o wysokości poniżej 10,0 m dla mieszkańców w Gminie i Mieście Szadek na działce nr ewid. 18/1 w miejscowości Szadek obręb 4 przy ul. Szosa Uniejowska
 Agata Adamkiewicz      20.05.2015

Urząd Gminy i Miasta w Szadku informuje, iż przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie odbył się w dniu 19 maja 2015r. ze względu na brak ofert.
 Sylwester Urbaniak      19.05.2015

GIEŁDA SAMOCHODOWO - MOTOCYKLOWO - ROLNICZA W SZADKU.
 Sylwester Urbaniak      19.05.2015

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości.
 Sylwester Urbaniak      18.05.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 18 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1- Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      15.05.2015

Wystawa malarska Pani Ewy Słodzińskiej.
 Sylwester Urbaniak      15.05.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 367, 388, 391/19, 387/1 w obrębie geodezyjnym Szadkowice-Ogrodzim gmina Szadek
 Agata Adamkiewicz      15.05.2015

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 165 w Szadku z dnia 11 maja 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 Agata Adamkiewicz      11.05.2015

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie: "Internet Szerokopasmowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Szadek".
 Sylwester Urbaniak      09.02.2015

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki: /un9574rdy3/skrytka

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl