www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Informacja o wyborze oferty na publikację ogłoszeń prasowych - Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego.
 Waldemar Sowiński      27.02.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 65 i 66 obręb 1 Boczki gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      27.02.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na rozbudowie sieci średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN), budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 120mm2, budowie linii kablowej typu YAKXS 4x120mm2, wymianie słupa w linii SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN typu 3xAFL 25mm2, demontażu linii napowietrznej nN 0,4kV 4xAL 50mm2 + 25mm2, wymianie 2 słupów w linii nN 0,4kV na działkach nr ewid. 1/2, 69/2, 20 obręb Wielka Wieś, nr ewid. 202, 238/2, 263 obręb Kotliny Kotlinki Jamno gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      25.02.2015

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Szadku odbyły się zajęcia w ramach projektu "Link Do Przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera".
 Sylwester Urbaniak      25.02.2015

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i dostawę do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Szadek materiałów informacyjno - promocyjnych.
 Sylwester Urbaniak      24.02.2015

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.
 Sylwester Urbaniak      24.02.2015

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Obchody Okręgowe - Prusinowice.
 Sylwester Urbaniak      24.02.2015

Dyrekcja Zespołu Szkół w Szadku Zaprasza Rodziców Dzieci 5,6 i 7 letnich do zapisu do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016.
 Sylwester Urbaniak      24.02.2015

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie realizacji prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej.
 Sylwester Urbaniak      24.02.2015

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN - Rejon Energetyczny Sieradz - informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii.
 Waldemar Sowiński      23.02.2015

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 Waldemar Sowiński      20.02.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku serdecznie zaprasza młodzież w wieku 16-19 lat na spotkanie z Janem Wiesławem Caban.
 Sylwester Urbaniak      19.02.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
 Sylwester Urbaniak      19.02.2015

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0001148_LOD_C, przewidzianego do realizacji na działce nr 237, obręb 23 Wielka Wieś, gmina Szadek, powiat Zduńskowolski, województwo Łódzkie.
 Waldemar Sowiński      18.02.2015

Gmina i Miasto Szadek zaprasza na Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego.
 Sylwester Urbaniak      18.02.2015

Ferie w Filii Bibliotecznej w Prusinowicach.
 Sylwester Urbaniak      18.02.2015

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola w Szadku na rok szkolny 2015/2016.
 Sylwester Urbaniak      18.02.2015

Gratulacje dla Nikoli Strzelczyk oraz podziękowania dla Pani Katarzyny Gułaj z Publicznego Przedszkola w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      18.02.2015

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie określenia szczegółowego zakresu i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o uzyskanie dotacji na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      17.02.2015

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o uzyskanie dotacji na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      17.02.2015

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      17.02.2015

Informacja Dla Instytucji i Przedsiębiorców Działających Na Terenie Gminy i Miasta Szadek.
 Sylwester Urbaniak      16.02.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją kontenerową rozdzielczo-pomiarową, placem manewrowym, drogą dojazdową, przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 65 i 66 obręb 1 Boczki gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      12.02.2015

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w Projekcie: "Internet Szerokopasmowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Szadek".
 Sylwester Urbaniak      09.02.2015

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 Waldemar Sowiński      02.02.2015

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki: /un9574rdy3/skrytka

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl