Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Panorama z lotu ptaka Panorama z lotu ptaka - widoczne domy Widok z lotu ptaka Budynek urzędu

DANE URZĘDU

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

GODZINY OTWARCIA URZĘDU

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

KONTAKT

Tel.: 43 821 50 04
E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Gospodarka odpadami - Gospodarka i środowisko - Urząd Gminy i Miasta Szadek.

 

Pobierz PDF

Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 

Do PSZOK mieszkańcy Gminy i Miasta Szadek mogą przywieźć selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych:

- leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- papier i tektura,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- szkło,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- zużyte świetlówki,

- odpady ulegające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe.

 

DEKLARACJE

składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (nowa opłata obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana).

W przypadku niezłożenia deklaracji lub niezgodności danych zawartych w dokumencie z wykazem z ewidencji ludności zostanie wszczęte postępowanie i gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

 

OPŁATY

Opłatę uiszcza się raz na dwa miesiące, w następujących terminach:

1) do dnia 15 marca (za styczeń - luty danego roku);

2) do dnia 15 maja (za marzec - kwiecień danego roku);

3) do dnia 15 lipca (za maj – czerwiec danego roku);

4) do dnia 15 września (za lipiec – sierpień danego roku);

5) do dnia 15 listopada (za wrzesień – październik danego roku);

6) do dnia 31 grudnia (za listopad-grudzień danego roku).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Szadek.

 

Sprawami zajmuje się:

Referat gospodarczo-rolny Urzędu Gminy i Miasta Szadek,

tel.: (43) 8216811

 

Nowe Zasady Gospodarowania Odpadami w Gminie Szadek

 

Gminnym systemem gospodarki odpadami objęci zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Szadek.

Gminny system odbierania odpadów obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę, która wygrała przetarg.

 

Ilość i wielkość pojemników uzależniona będzie od złożonej deklaracji.

Pojemniki w kolorze szarym (grafitowym) dostarczy firma. Każdy pojemnik opatrzony będzie kolorową nalepką:

- ODPADY ZMIESZANE – KOLOR NIEBIESKI,

- ODPADY SELEKTYWNE: MAKULATURA, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL – KOLOR ŻÓŁTY,

- ODPADY BIO – KOLOR BRĄZOWY.

Dodatkowo firma raz na kwartał (zabudowa jednorodzinna) dostarczy worek o pojemności 120 l w kolorze zielonym z napisem SZKŁO.

 

ZANIM WRZUCISZ!

Opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki, wypłucz opakowanie, zgnieć butelkę lub puszkę.

Nie tłucz wrzuconego szkła, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

MAKULATURA, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL

 

WRZUCAMY

- Plastikowe butelki typu PET po napojach, mogą być z nakrętkami,

- Plastikowe butelki po olejach spożywczych,

- Opakowania po płynach gospodarczych (po produktach tj. płyn do mycia naczyń, płyn do płukania tkanin, itp.),

- Opakowania po kosmetykach (po produktach tj. szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, itp.),

- Gazety, książki, czasopisma kolorowe, zeszyty, zadrukowane lub nie zadrukowane papiery biurowe, broszury, foldery, ulotki reklamowe,

- Pudełka kartonowe, tektura,

- Torby i worki papierowe,

- Folia opakowaniowa (opakowania po chipsach, wafelkach, itp.), folia budowlana, zgrzewki po napojach, torebki jednorazowe, reklamówki,

- Plastikowe meble ogrodowe (krzesła, stoły), wiaderka plastikowe, kanistry plastikowe, wieczka od wiaderek, doniczki plastikowe, miski,

- Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach i konserwach),

- Opakowania kartonowe po sokach, mleku,

- Opakowania po artykułach spożywczych (maśle, jogurtach, serkach, itp.)

- Styropian opakowaniowy (np. po rozpakowaniu sprzętu AGD itp.).

NIE WRZUCAMY

- Styropianu budowlanego,

- Opakowań po olejach niespożywczych i smarach,

- Przeterminowanych leków oraz opakowań po lekarstwach,

- Pieluch jednorazowych,

- Zanieczyszczonych opakowań po produktach spożywczych,

- Zabrudzonego lub tłustego papieru,

- Innych zanieczyszczonych opakowań papierowych,

- Papierów i artykułów higienicznych,

- Tapet, worków po cemencie, worków po nawozach,

- Puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

- Porcelany, ceramiki, naczyń żaroodpornych,

- Luster, szyb okiennych i samochodowych,

- Żarówek, lamp neonowych i halogenowych,

- Baterii i akumulatorów,

- kalki, papieru powlekanego folią.

 

SZKŁO

WRZUCAMY

- Butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) bez kapsli i nakrętek,

- Szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

- szkła okularowego,

- szkło żaroodporne,

- zniczy z zawartością wosku,

- żarówek i świetlówek,

- reflektorów samochodowych,

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

- luster,

- szyb okiennych i zbrojonych,

- termometrów i strzykawek,

- monitorów i lamp telewizyjnych.

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

WRZUCAMY

Zmieszane odpady komunalne, czyli wszystkie pozostałe odpady nie nadające się do segregacji, wystudzony popiół.

NIE WRZUCAMY

- Gruzu, gorącego popiołu, ziemi, żużlu, gałęzi, śniegu, lodu, szlamu, substancji toksycznych, wybuchowych i żrących,

- Odpadów przemysłowych i medycznych,

- Baterii i akumulatorów.

 

BIOODPADY

WRZUCAMY

- Organiczne odpady komunalne,

- Liście, kwiaty, suszona trawa,

- Nie nadające się do spożycia warzywa i owoce,

- Resztki produktów mlecznych i skorupki jaj,

- Drobne gałęzie drzew i krzewów,

- Pieczywo oraz wyroby cukiernicze,

- Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- Trociny, kora drzew.

NIE WRZUCAMY

- Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,

- Oleju jadalnego,

- Piasek i kamienie,

- Kości zwierząt,

- Mięsa i padliny zwierząt,

- Odchodów zwierząt,

- Popiołu z systemów grzewczych, papieru i kartonów.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, ul. Starostwo 10, 98-240 Szadek.

PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Sylwester Urbaniak
[Rozmiar: 30223 bajtów]
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

Tel.: 43 821 50 04

E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij