Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Panorama z lotu ptaka Panorama z lotu ptaka - widoczne domy Widok z lotu ptaka Budynek urzędu

DANE URZĘDU

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

GODZINY OTWARCIA URZĘDU

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

KONTAKT

Tel.: 43 821 50 04
E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek - Gospodarka odpadami - Gospodarka i środowisko - Urząd Gminy i Miasta Szadek.

 

Pobierz PDF

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., zobowiązuje gminy do udostępniania informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

 1. selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281);
 2. zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Najbliższą dla Gminy i Miasta Szadek instalacją zastępczą, jest instalacja w Mostkach, gm. Zduńska Wola.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, Oddział Zduńska Wola, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Szadek, przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu II gospodarki odpadami województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (powoływany dalej jako WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2012 r. poz. 2366), Gmina i Miasto Szadek wchodzi w skład regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie II dwie instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych: EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A - instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) oraz Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Szadek zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu,  Oddział Zduńska Wola do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A. Na chwilę obecną brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Powiązane akty prawne:

 1. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012;
 2. uchwała nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2012.2366);
 3. uchwała nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2013.2632);
 4. uchwała nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/692/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2013.4003);
 5. uchwała nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/692/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2013.5064);
 6. uchwała Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r. (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2014.1980);
 7. uchwała Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r. oraz uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2014.2859);
 8. uchwała Nr XIII/150/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2015.3094);
 9. uchwała Nr XXII/278/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/482/12 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.2016.2195).
Sylwester Urbaniak
[Rozmiar: 30223 bajtów]
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

Tel.: 43 821 50 04

E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij