Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Panorama z lotu ptaka Panorama z lotu ptaka - widoczne domy Widok z lotu ptaka Budynek urzędu

DANE URZĘDU

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

GODZINY OTWARCIA URZĘDU

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

KONTAKT

Tel.: 43 821 50 04
E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Usunięcie drzew - Ochrona środowiska - Gospodarka i środowisko - Urząd Gminy i Miasta Szadek.

 

Pobierz PDF

Usunięcie drzew

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Szadku informuje, iż od dnia 28 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który można pobrać ze strony internetowej Gminy i Miasta Szadek lub osobiście w Referacie Gospodarczo Rolnym pokój nr 2.

 Zgodnie z treścią art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,

 zezwolenie na usunięcie drzew/a lub krzewu nie jest wymagane w przypadku usuwania: 

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne(...) 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot 

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

W przypadkach, o których mowa w  pkt 13 i pkt 14, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich  usuniecia oraz liczbie drzew lub powierzchni usunietych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Pielęgnacja korony drzew 

Według art. 87a ust. 2 ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. 

Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 art. 87a, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /a lub krzewu - pobierz

Sylwester Urbaniak
[Rozmiar: 30223 bajtów]
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek

Tel.: 43 821 50 04

E-mail: urzad@ugimszadek.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij